Budżet Obywatelski 2020

2020-07-22

Rydułtowy są Ci bliskie?
Masz pomysł, jak sprawić by były jeszcze piękniejsze, bardziej przyjazne i takie, jakich oczekują mieszkańcy?
Rydułtowski Budżet Obywatelski daje możliwość zrealizowania pomysłów i planów, które wpłyną na rozwój miasta.

Budżet Obywatelski 2021

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA RYDUŁTOWY, RYDUŁTOWSKI BUDŻET OBYWATESKI 2021 CZAS ZACZĄĆ !

 

Rydułtowy są Ci bliskie?
Masz pomysł, jak sprawić by były jeszcze piękniejsze, bardziej przyjazne i takie, jakich oczekują mieszkańcy?
Rydułtowski Budżet Obywatelski daje możliwość zrealizowania pomysłów i planów, które wpłyną na rozwój miasta.

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie https://budzet.rydultowy.pl/

 

JAK TO DZIAŁA ?

Najpierw określana jest pula środków oraz maksymalna wartość pojedynczego projektu. Ten etap mamy już za sobą. Tę część pracy wykonały już władze miasta. Maksymalna wartość pojedynczego projektu to 80 tysięcy złotych. Oczywiście projekty mogą mieć wartość znacznie mniejszą, niż ta maksymalna kwota.

Czy wymyśliłeś już wspaniały pomysł na coś ciekawego w Rydułtowach ? Co to może być ? Prawie wszystko. Od wspanialej imprezy dla mieszkańców miasta, po kawałek chodnika wzdłuż twojej drogi. Co z tym pomysłem zrobić ? Zgłosić w stosownym terminie. I jak projekt będzie spełniał wymogi określone dla projektów tegorocznego budżetu, zostanie poddany pod głosowanie. Głosować będą wszyscy mieszkańcy Rydułtów. Niestety, zrealizowane zostaną projekty, które uzyskają największą ilość głosów. Ale to jest właśnie przywilej demokracji – większość decyduje o tym, co będzie zrobione.

Na koniec jeszcze jedna dobra informacja – twój pomysł zrealizujemy my, pracownicy urzędu. Ty nie musisz się tym martwić.

Wystarczy wymyślić i … zdobyć odpowiednią ilość głosów w głosowaniu.

 

PROJEKTY ZGŁASZAĆ MOŻNA OD 15 CZERWCA

Każdy z mieszkańców może złożyć projekt przedsięwzięcia, które jego zdaniem jest ciekawe i powinno być zrealizowane. Wraz z projektem złożyć trzeba listę z minimum 20 podpisami innych mieszkańców popierających ten projekt.

Chcesz zgłosić projekt ? Nie musisz przychodzić do urzędu. Zgłaszać możesz projekty poprzez stronę internetową Zgłoś projekt,

Na zgłoszenie internetowe masz czas do 9 sierpnia 2020 r.

Jeśli decydujesz się na spacer, to formularz pobrany ze strony, wydrukowany i wypełniony możesz dostarczyć do Urzędu Miasta w godzianch pracy.

Druki zgłoszeń można również pobrać w punktach głosowania, tj. w Urzędzie Miasta, RCK "Feniks" i w Bibliotece Miejskiej, a wypełnione dostarczyć do siedziby Urzędu osobiście lub pocztą.

Na zgłoszenie w formie papierowej masz czas do 7 sierpnia 2020 r.

Jest jeszcze wprawdzie trochę czasu, ale przecież trzeba projekt wymyślić, przemyśleć, opisać. Trzeba też znaleźć dla niego sojuszników. Warto więc już teraz zacząć pracę.

JAKIE PROJEKTY MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE ?

Zasadniczo wszystkie, z których korzyść czerpać będą mieszkańcy Miasta Rydułtowy. Są jednak pewne ograniczenia, z którymi koniecznie należy się zapoznać (aby uniknąć późniejszego rozczarowania).

JAKI CHARAKTER MAJĄ (MOGĄ) MIEĆ PROJEKTY ?

Nie ma tu ograniczenia. Mogą to być projekty o charakterze inwestycyjnym, drobne zagospodarowanie przestrzeni, imprezy o charakterze integracyjnym, inne zależne od pomysłowości wnioskodawcy. Projekty dotyczyć mogą całego miasta, jak i jego części. Mogą dotyczyć np. najbliższej okolicy autora projektu. Obecny czas sprzyja temu, aby zgłaszać również projekty związane z ochroną zdrowia, pomocą dla osób starszych itp. Wszystko zależy od Waszej inwencji.

ZASADNICZY WARUNEK DLA PROJEKTÓW:

całkowity koszt realizacji projektu nie może przekroczyć 80 000 zł.

Projekty nie mogą też generować w następnych latach kosztów niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości projektu. Dodatkowe wymogi dla projektów określa regulamin Budżetu.

CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO ZE ZGŁOSZONYMI PROJEKTAMI ?

Zgodnie z regułami demokracji, projekty, które przejdą fazę oceny formalnej, zostaną oddane pod ocenę mieszkańców. W dniach od 1 września do 4 października 2020 roku wszyscy mieszkańcy Rydułtów będą mogli głosować na wybrany przez siebie projekt. Głosować będzie można przez stronę internetową, bądź papierowo we wskazanych lokalizacjach (papierowo w dniach od 1 września do 2 października).

KTÓRE PROJEKTY BĘDĄ REALIZOWANE ?

Zrealizowane w 2021 roku będą te projekty, które otrzymają największą ilość głosów (jednak nie mniej niż 100).

Jeżeli w wyniku głosowania wybrane projekty będą pozostawać ze sobą w sprzeczności lub realizacja jednego z nich będzie wykluczać możliwość realizacji drugiego, na liście rankingowej zostanie umieszczony projekt , który zdobył największe poparcie.

Suma kosztów realizacji projektów nie przekraczająca kwoty 100 tyś. wyznacza liczbę projektów wybranych do realizacji. Pozostałe projekty stanowią listę projektów rezerwowych.

Jeżeli dwa lub więcej projektów poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zdecyduje losowanie przeprowadzone publicznie przez Zespół ds. budżetu obywatelskiego.

Jeżeli w toku realizacji projektów poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych projektów, wykonane mogą być kolejne znajdujące się na liście projektów rezerwowych, które zdobyły największą liczbę punktów – aż do wyczerpania środków.

CO JEST JESZCZE WAŻNE ?

Ważne jest to, że realizacją projektów zajmie się w 2021 roku Urząd Miasta. Jednak nie zwalnia to autorów projektów od dokładnego określenia miejsca i sposobu realizacji projektu.

Każdy z mieszkańców może złożyć projekt przedsięwzięcia, które jego zdaniem powinno być zrealizowane. Wraz z projektem złożyć trzeba minimum 20 podpisów innych mieszkańców popierających ten projekt (wzór listy poparcia)

 

URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Telefon: 32 4537411 / Faks: 32 4537410 / Adres e-mail: um@rydultowy.pl

NIP Miasta Rydułtowy: 647-10-17-693
NIP Urzędu Miasta Rydułtowy: 647-25-60-809
Identyfikator gminy: 2415031

Urząd Miasta Rydułtowy jest czynny w następujących godzinach:
poniedziałek-środa od 7:30 do 15:30,
czwartek od 7:30 do 17:00,
piątek od 7:30 do 14:00.