Aktualności

2021-12-07

„Miasto Rydułtowy – Rozwijamy kompetencje cyfrowe” - podsumowanie projektu

2021-08-13

Informacja o dokonaniu wyboru wykonawców na dostawę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Rydułtowach w roku szkolnym 2021/2022”

2021-08-13

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym  „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnejw Szkole Podstawowej nr 2
w Rydułtowach w roku szkolnym 2021/2022”

2021-07-28

Informujemy, że ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów spożywczych do stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej 1 oraz Szkole Podstawowej 2 zostało zamieszczone na Platformie Zakupowej Miasta Rydułtowy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy/proceedings

 

 

2021-06-28

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2021 roku

 

2021-05-10

"Miasto Rydułtowy - rozwijamy kompetencje cyfrowe" BEZPŁATNE SZKOLENIA

2021-05-10

Punkt szczepień w Szkole Podstawowej nr 4 w Rydułtowach

2021-05-10

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków.

Burmistrz Miasta Rydułtowy informuje, iż Miasto Rydułtowy zapewnia dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Miasta Rydułtowy bezpłatny transport oraz bezpłatną opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, w którym realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

2021-04-20

ZIELONA PRACOWNIA 2021

w Szkole Podstawowej nr 3 w Rydułtowach

2021-04-20

Posiłek w szkole i w domu - Szkoła Podstawowa nr 1

2021-03-26

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW

2020-07-22

Rydułtowy są Ci bliskie?
Masz pomysł, jak sprawić by były jeszcze piękniejsze, bardziej przyjazne i takie, jakich oczekują mieszkańcy?
Rydułtowski Budżet Obywatelski daje możliwość zrealizowania pomysłów i planów, które wpłyną na rozwój miasta.

2020-06-03

WAŻNE !!! DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE
Mając na uwadze Państwa zdrowie, wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu placówek i instytucji miejskich.

2020-03-12

W związku z zainstniałą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, informujemy, że wysłuchania osób zgłoszonych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostają zawieszone na czas nieokreślony. Wstrzymane zostają również zaproszenia do Biura Komisji,

Wysłuchania osób zgłoszonych zostaną przesunięte. Nowe terminy zostaną ustalone w późniejszym czasie.

Dla osób zgłoszonych pierwsze spotkanie z Komisją zostanie wyznaczone w pierwszym wolnym terminie prac Zespołów.

Wnioski zgłoszeniowe można pobierać na naszej stronie internetowej i przesłać listownie.

 

Dalsze informacje związane z rozwojem sytuacji zostaną umieszczone na stronie internetowej.

2020-03-12

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. W placówkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, w dniach 12-25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

2020-03-12

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. W placówkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, w dniach 12-25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.