O nas

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach rozpoczął swoją działalność 1 kwietnia 1994 roku na mocy uchwały nr XXIII/188/94 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 29 marca 1994 roku i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna miasta Rydułtowy.

Terenem działania zespołu jest obszar administracyjny miasta Rydułtowy, a istotą i przedmiotem działania jest wykonywanie zadań związanych z obsługą finansowo-księgową szkół, przedszkoli i ognisk. Obecnie MZOPO prowadzi obsługę finansowo-księgową dla 12 jednostek z czego 4 to szkoły podstawowe, 4 przedszkola, 2 ogniska, miejski żłobek i Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Od dnia 1 września 2017 roku w MZOPO znajduje się siedziba Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Regulamin organizacyjny Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach, obowiązujący od dnia 13 listopada 2018 r.

pdf
plik pdf - 2.9 MB
pdf
plik pdf - 319.3 KB
pdf
plik pdf - 377.6 KB

uchwała nr 34.323.2017 w sprawie zmiany statutu MZOPO