Podsumowanie projektów

Logotypy - Fundusze Europejskie PR, Śląskie, Unia Europejska EFS

W dniu 30.06.2018 r. zakończono działania w trzech projektach realizowanych w szkołach w Rydułtowach. Były to projekty realizowane przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

 

  • w Szkole Podstawowej nr 3 - projekt "Równamy Szanse"
  • w Zespole Szkół - projekt "Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość"
  • w Gimnazjum w Rydułtowach - projekt "Myślę, więc jestem"

 

Projekty te realizowane były ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów osiągających najsłabsze wyniki w nauce oraz rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych. Projekty miały na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej, poprzez nabycie lepszych umiejętności praktycznego wykorzystywania kompetencji kluczowych, wsparcia przyszłej drogi kariery uczniów, poprawę wyników nauczania oraz doposażenie szkół w nowy sprzęt.

 

Aktualnie w powyższych projektach trwają prace sprawozdawczo-rozliczeniowe.