Projekt "Równy start dla każdego"

Logotypy - Fundusze Europejskie PR, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska EFS

"Równy start dla każdego"

Od 1 sierpnia 2018 r. do 30 sierpnia 2019 r. w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Rydułtowach realizowany jest projekt "Równy start dla każdego". Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnego na terenie Rydułtów poprzez utworzenie dodatkowego oddziału dla 25 dzieci w wieku 3-4 lat oraz wyrównanie szans edukacyjnych 100 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Publicznego Przedszkola nr 3 w Rydułtowach.


W roku szkolnym 2018/2019 zostało utworzonych 25 dodatkowych miejsc dla dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 3. Projekt zakłada funkcjonowanie nowego oddziału dla 25 dzieci, wyposażenie go w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, urządzenia ogrodowe do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, naczynia do spożywania posiłków oraz leżaki do odpoczynku poobiedniego. Zakupione wyposażenie do nowego oddziału stworzy środowisko sprzyjające efektywnej nauce i zdobywaniu nowych umiejętności przez dzieci. Nowe wyposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt terenowy zachęci podopiecznych do aktywności, przez co rozwijać będą motorykę dużą, zwinność, szybkość oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Zakupione zabawki i pomoce dydaktyczne będą służyć dzieciom do rozwijania kreatywności, odgrywania ról społecznych, przestrzegania zasad zgodnej zabawy z innymi dziećmi, rozwijania sprawności manualnej oraz pogłębiania zainteresowań. Klocki, gry stolikowe i układanki ćwiczą koncentrację, myślenie, pamięć i spostrzegawczość sprawność manualną, a także umiejętność przestrzegania zasad gier, przeżywania porażki lub wygranej. Zakupione zostały również meble i wyposażenie przedszkola w zakresie niezbędnym do funkcjonowania nowego oddziału, między innymi szafy, leżaczki, materace oraz zestawy obiadowe.


W ramach projektu dla wszystkich 100 dzieci uczęszczających do przedszkola zaplanowano organizację zajęć dodatkowych w okresie 03.09.2018 - 30.08.2019 r. na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównujących ich szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów. Prowadzone będą zajęcia z zakresu logopedii i logorytmiki. Zajęcia kierowane będą do dzieci w przedszkolu, u których stwierdzono nieprawidłowości w obrębie mowy lub wymowy. Ich celem będzie poprawa możliwości komunikowania się z otoczeniem poprzez usprawnienie narządów artykulacyjnych, kształtowanie prawidłowej wymowy, stymulowanie rozwoju mowy i logicznego myślenia, wzbogacanie słownika czynnego i biernego, doskonalenie mowy pod względem składniowym i gramatycznym oraz kształtowanie słuchu fonematycznego. Zajęcia z logorytmiki będą prowadzone w formie warsztatów dla wszystkich dzieci. Zajęcia oddziałujące na sfere słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dzieci będą dopełnieniem profilaktyki logopedycznej. Zajęcia prowadzone w ramach zajęć będą kształtowały ruchy całego ciała i pośrednio wpływały na usprawnienie narządów mownych.


Zaplanowano również działania dotyczące różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, które przyczynią się do lepszego przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

 

Wartość projektu: 386 220,65 zł

W tym:

Środki z Unii Europejskiej: 328 287,55 zł

 

Wkład własny Gminy Rydułtowy: 57 933,10 zł