Równy start dla każdego - podsumowanie

Logotypy - Fundusze Europejskie PR, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska EFS

"Równy start dla każdego"

Od 1 sierpnia 2018 r. do 30 sierpnia 2019 r. w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Rydułtowach realizowany był projekt "Równy start dla każdego". Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


W roku szkolnym 2018/2019 zostało utworzonych 25 dodatkowych miejsc dla dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 3. Nowy oddział wyposażony został w meble, leżaczki, pościel oraz naczynia do spożywania posiłków. Dla dzieci zakupiono także zabawki i pomoce dydaktyczne, służące do rozwijania kreatywności, zdolności manualnych i koncentracji. Ponadto zakupiono wyposażenie nowego placu zabaw.

 

Dzieci uczestniczyły w zajęciach z logopedii i logorytmiki. Podczas zajęć używano "klucza do uczenia się" oraz zakupionych w ramach projektu sprzętów - laptop, boombox, keyboard oraz pomoce logopedyczne, dzwoneczki, dmuchajki i inne elementy wspierające symulację prawidłowej mowy.

 

Wartość projektu: 386 220,65 zł

W tym:

Środki z Unii Europejskiej: 328 287,55 zł

Wkład własny Gminy Rydułtowy: 57 933,10 zł

zdjęcie z zajęć
zdjęcie z zajęć
zdjęcie z zajęć